O Programie

Żywieniowa rewolucja w szkołach!

1 września 2015 r. wszystkie sklepiki i stołówki szkolne objęła swoista rewolucja!

Polska, wzorem innych krajów europejskich, wprowadziła przepisy regulujące żywienie dzieci i młodzieży w szkołach. Ze szkół musiały zniknąć m.in. słodycze, słone przekąski i kolorowe napoje, a także niektóre rodzaje jogurtów czy batonów musli. W ofercie dla dzieci i młodzieży pozostały wyłącznie produkty spełniające określone kryteria żywieniowe. Kryteria te w lipcu 2016 r. zostały tylko nieco złagodzone.

Co to oznacza dla producentów żywności?

Przede wszystkim otwarcie nowego rynku zbytu dla produktów „zdrowych”, a dokładniej tych, które spełniają ustanowione kryteria.

Skąd mam wiedzieć czy mój produkt spełnia kryteria „rozporządzenia szkolnego”, a jeśli tak, to jak ten fakt wykorzystać?

Oferujemy Państwu Audyt zgodności Państwa produktów z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi asortymentów oferowanych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Produkty, które pozytywnie przejdą Audyt otrzymują Świadectwo potwierdzające spełnienie kryteriów Programu „Produkt dla ucznia” oraz prawo posługiwania się Godłem Programu, we wszystkich obszarach komunikacji marketingowej.

Co mogę zrobić ze Świadectwem i Godłem Programu „Produkt dla Ucznia”?

Świadectwo będzie doskonałym narzędziem wspomagającym negocjacje z nowym kontrahentem – jednostką zaopatrującą sklepiki szkolne lub bezpośrednio ze szkołą.

Godło Programu (umieszczone np. na opakowaniu) stanowi wyraźną wskazówkę dla Klientów – rodziców – jest potwierdzeniem, że produkt spełnia twarde kryteria żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz Ministra Zdrowia, a zatem warto, by znalazł się w codziennym menu dziecka i całej rodziny.

Kto przeprowadza audyt?

Jednostką odpowiedzialną za część merytoryczną projektu jest Centrum Znakowania Żywności (www.centrumZZ.pl) – tj. firma specjalizująca się w zakresie bezpieczeństwa i etykietowania produktów spożywczych. Audyt przeprowadza zespół doświadczonych dietetyków oraz specjalistów ds. prawa żywnościowego.

Jak będzie wyglądała / może wyglądać nasza współpraca?

Decyzja należy do Państwa. Nasza współpraca może ograniczyć się do przeprowadzenia Audytu Państwa produktów i (jeśli produkt spełni jego wymogi) przyznania Świadectwa oraz Godła Programu.

Możemy także w szerszym zakresie służyć Państwu doradztwem w kwestiach związanych z dietetyką, żywieniem, prawem żywnościowym i marketingiem produktów spożywczych.

Jak mogę zgłosić mój produkt do Audytu i kiedy zostanie on sprawdzony?

Aby wziąć udział w Audycie należy wypełnić oraz przesłać do nas Zgłoszenie Uczestnictwa w Programie „Produkt dla ucznia” oraz dostarczyć jedną sztukę produktu i/lub wzór jego etykiety.

Audyty odbywają się w sposób ciągły. Przy czym maksymalny czas, w jakim Państwa produkt zostanie poddany ocenie wynosi 7 dni od momentu dostarczenia niezbędnych danych. Po tym czasie otrzymają Państwo od nas informację o tym, czy dany produkt spełnia wymogi Programu i czy może, w związku z tym, ubiegać się o otrzymanie Świadectwa oraz Godła Programu.

Jakie produkty warto poddać audytowi?

Kryteria Programu mogą spełniać niektóre produkty z poniższych grup środków spożywczych:

– pieczywo, w tym cukiernicze (np. drożdżówki)

– chude wędliny,

– chudy nabiał,

– produkty do smarowania (pasty roślinne, rybne, jajeczne),

– produkty zbożowe (np. płatki, batoniki),

– przetwory owocowo-warzywne,

– sałatki owocowe i warzywne,

– desery mleczne,

– napoje mleczne,

– soki owocowe,

– wody mineralne i źródlane,

– wszelkie inne produkty, które wydają się być „zdrowe”.

Ile kosztuje udział w Programie „Produkt dla ucznia”?

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Programie zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu „Produkt dla ucznia” (do pobrania tutaj).

Jak wziąć udział w Programie „Produkt dla ucznia”?

Zgłoszenia produktu/ów do Programu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Produkt dla ucznia” (do pobrania tutaj).